TERMA & SYARAT

Peraduan Meriah Tahun Baharu Bersama Gardenia 2024 “Promosi” dianjurkan oleh Gardenia Bakeries (KL) Sdn Bhd “Pihak Penganjur”. Dengan menyertai Promosi, anda “Peserta” mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tertera seperti berikut: -

Pihak Penganjur Gardenia Bakeries (KL) Sdn Bhd
Promosi Peraduan Meriah Tahun Baharu Bersama Gardenia 2024
Tempoh Promosi Promosi ini berlangsung dari 1hb Januari 2024 hingga 29hb Februari 2024.
Kelayakan Promosi ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia dengan dokumen pengenalan yang sah dan beralamat tempat tinggal di Malaysia, berumur 18 tahun tahun dan ke atas pada tarikh permulaan Promosi kecuali kakitangan Pihak Penganjur dan juga ahli keluarga mereka yang terdekat termasuk syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/ pengedar, agensi-agensi promosi, dan agensi-agensi pengiklanan/ perhubungan yang terlibat dalam Promosi ini.
Cara-Cara Penyertaan

Langkah 1:
Beli mana-mana satu (1) buku roti Gardenia yang tersenarai dalam perenggan 3, dalam satu resit pembelian dalam Tempoh Promosi secara luar talian sahaja (in-store) dari mana-mana peruncit atau kedai di Semenanjung Malaysia sahaja.

Langkah 2:
Hantar melalui Whatsapp ke nombor 013-6928219 gambar resit (Bukti Pembelian) bersama nama penuh, no. Mykad dan jawapan yang betul (contoh: resit, Alina Binti Abdullah, 960907-10-5094, Betul)

Produk-produk yang terlibat dalam Promosi ini

 1. Roti Putih Gardenia Original Classic (400g)
 2. Roti Bran & Germa Gandum Gardenia Breakthru
 3. Roti Gandum Penuh Gardenia Breakthru
 4. Roti Mil Penuh Dengan Gandum Ungu Kanada Gardenia Breakthru
 5. Roti Gardenia Toast’em Butterscotch
 6. Roti Gardenia Toast’em Coklat Kismis
 7. Roti Gardenia Toast’em Raspberi Susu & Kranberi
 8. Roti Gardenia Toast’em Mentega Kismis
 9. Roti Gardenia Toast’em Pandan Kelapa

Soalan Peraduan: Roti Putih Gardenia Original Classic 400g adalah salah satu produk yang terlibat dalam peraduan ini. (Betul/Salah)

Setiap satu (1) buku roti Gardenia Toast’em yang terlibat mewakili dua (2) penyertaan, dan dua (2) nombor siri akan diberikan berturut – turut secara belakang tabir. Manakala, setiap satu (1) Buku roti Gardenia yang terlibat selain dari Gardenia Toast’em mewakili satu (1) Penyertaan, dan satu (1) nombor siri akan diberikan secara belakang tabir untuk untuk tujuan pemilihan pemenang.

Tarikh Akhir Penyertaan

Semua Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum 23:59:59 pada 29hb Februari 2024. Sebarang Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Promosi akan dibatalkan secara automatik.

Untuk Penyertaan mingguan, Penganjur akan menerima Penyertaan pada atau sebelum 23:59:59 pada tarikh akhir setiap "Minggu Promosi" seperti yang tertera di bawah:

 • Minggu 1: 1 Januari 2024 – 8 Januari 2024
 • Minggu 2: 9 Januari 2024 – 16 Januari 2024
 • Minggu 3: 17 Januari 2024 – 23 Januari 2024
 • Minggu 4: 24 Januari 2024 – 30 Januari 2024
 • Minggu 5: 31 Januari 2024 – 6 Februari 2024
 • Minggu 6: 7 Februari 2024 – 14 Februari 2024
 • Minggu 7: 15 Februari 2024 – 21 Februari 2024
 • Minggu 8: 22 Februari 2024 - 29 Februari 2024
Hadiah

Sebanyak 107 Pemenang yang akan dipilih sepanjang Tempoh Promosi.

Hadiah Utama
1 Pemenang x 10 x 10g Jongkong emas/setiap satu

Hadiah Pertama
8 Pemenang x 1 x 10g Jongkong emas/setiap satu

Hadiah Kedua
8 Pemenang x 1 x 5g Jongkong emas/setiap satu

Hadiah Ketiga
10 Pemenang x 1 x RM888 Wang Tunai/setiap satu

Hadiah Saguhati
10 Pemenang x 1 x RM88.00 PIN Tambah Nilai Touch ’n Go eWallet x 8 Minggu.
(Sejumlah 80 hadiah mingguan keseluruhan untuk dimenangi)

Setiap peserta layak memenangi maksimum dua (2) hadiah sahaja sepanjang Tempoh Promosi:

1 x Hadiah Mingguan dan 1 x Hadiah Utama atau
1 x Hadiah Mingguan dan 1 x Hadiah Pertama atau
1 x Hadiah Mingguan dan 1 x Hadiah Kedua atau
1 x Hadiah Mingguan dan 1 x Hadiah Ketiga

Pengumuman pemenang akan dilakukan di https://www.facebook.com/GardeniaKL dan https://www.instagram.com/gardenia_kl/#

Perincian Pengadilan

Penyertaan akan disahkan berdasarkan perkara berikut:

 1. Semua maklumat peribadi yang diperlukan untuk peraduan ini diberikan (Nama Penuh, Nombor MyKad & Jawapan);
 2. Gambar Bukti Pembelian yang menunjukkan Produk Terlibat, nombor resit, tarikh pembelian dalam Tempoh Peraduan, nilai pembelian dan nama cawangan jelas kelihatan;
 3. Tiada perubahan atau pertindihan dalam apa-apa bentuk yang dibuat kepada Bukti Pembelian;
 4. Resit tulisan tangan, Pesanan pembelian dan nota penghantaran tidak akan diterima sebagai Bukti Pembelian.
 5. Resit e-dagang tidak diterima sebagai Bukti Pembelian untuk Promosi ini.
Pemilihan Pemenang HADIAH MINGGUAN - 10 x RM88.00 PIN Tambah Nilai Touch ’n Go eWallet.

Terdapat sepuluh [10] x PIN Tambah Nilai eWallet Touch 'n Go bernilai RM88.00 untuk dimenangi setiap minggu selama lapan [8] minggu berturut-turut. Secara keseluruhan, terdapat lapan puluh [80] Hadiah Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Promosi.

Setiap minggu nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Mingguan yang layak akan ditabulasikan dan dikira sehingga memperoleh jumlah Penyertaan Mingguan Berkelayakan ["Jumlah Penyertaan Mingguan yang Layak"]. Dengan mengandaikan Jumlah Penyertaan Mingguan Layak yang diterima untuk Minggu Promosi ialah 997, Penganjur akan mengira dan memilih Penyertaan pemenang yang disenarai pendek berdasarkan contoh berikut:

997 ÷ 10 = 99.7* = 99
Hadiah Mingguan yang disenarai pendek Penyertaan ialah Penyertaan nombor siri 99* dan nombor siri berikutnya dengan gandaan sebanyak 99.

Contoh nombor siri kemenangan yang disenarai pendek; 99,198,297,396,495 dan seterusnya sehingga 10 nombor siri.

Seramai 10 pemenang akan dipilih untuk setiap Minggu Promosi.

Formula pembundaran akan dilakukan jika nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke bawah ke nombor digit tunggal terdekat.

HADIAH UTAMA - 1 x 10 x 10g Jongkong emas

Setiap Penyertaan yang layak akan diberikan nombor siri secara belakang tabir untuk tujuan proses pemilihan pemenang. Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan untuk Penyertaan yang layak yang diterima sepanjang Tempoh Promosi (cth., 12600 nombor siri) ÷ 2 = nombor bersiri menang, contohnya: 12600 ÷ 2 = 6300

Oleh itu, pemenang Hadiah Utama ialah Penyertaan nombor siri ke-6300.

Formula pembundaran akan dilakukan jika nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke bawah ke nombor digit tunggal terdekat.

Seramai 1 PEMENANG akan dipilih untuk Hadiah Utama sepanjang Tempoh Promosi.

HADIAH PERTAMA - 8 x 10g Jongkong emas

Setiap Penyertaan yang layak akan diberikan nombor siri secara belakang tabir untuk tujuan proses pemilihan pemenang. Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan untuk Penyertaan yang layak yang diterima sepanjang Tempoh Promosi dan ditolak jumlah Penyertaan Pemenang Hadiah Utama (cth., 12600 nombor siri & tolak (-) Penyertaan Pemenang Hadiah Utama, contoh 2) ÷ 8 = nombor siri menang, contohnya: (12600 – 2) ÷ 8= 1574.75 = 1574 (Nombor pengganda dalam hal ini ialah 1574 )

Oleh itu, pemenang Hadiah Pertama ialah Penyertaan nombor siri ke-1574 dan nombor siri berikutnya dengan penggandaan 1574. Contoh nombor siri yang menang adalah nombor siri 1574,3148,4722,6296 dan seterusnya sehingga 8 nombor siri akan dipilih sebagai Pemenang.

Formula pembundaran akan dilakukan jika nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke bawah ke nombor digit tunggal terdekat.

Seramai 8 PEMENANG akan dipilih untuk Hadiah Kedua sepanjang Tempoh Promosi.

HADIAH KEDUA - 8 x 5g Jongkong emas

Setiap Penyertaan yang layak akan diberikan nombor siri secara belakang tabir untuk tujuan proses pemilihan pemenang. Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan untuk Penyertaan yang layak yang diterima sepanjang Tempoh Promosi dan ditolak jumlah Penyertaan Pemenang Hadiah Utama (cth., 12600 nombor siri & tolak (-) Penyertaan Pemenang Hadiah Utama, contoh 2) dan Penyertaan Pemenang Hadiah Pertama, contoh 12) ÷ 8 = nombor bersiri contohnya: 12600 - ( 2+12) ÷ 8 = 1573.25 = 1573 (Nombor pengganda dalam hal ini ialah 1573)

Oleh itu, pemenang Hadiah Kedua ialah Penyertaan nombor siri ke-1573 dan nombor siri berikutnya dengan penggandaan 1573. Contoh nombor yang menang adalah nombor siri 1573,3146,4719,6292 dan seterusnya sehingga 8 nombor siri akan dipilih sebagai Pemenang.

Formula pembundaran akan dilakukan jika nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke bawah ke nombor digit tunggal terdekat.

Seramai 8 PEMENANG akan dipilih untuk Hadiah Kedua sepanjang Tempoh Promosi.

HADIAH KETIGA - 10 x RM888 Wang Tunai

Setiap Penyertaan yang layak akan diberikan nombor siri secara belakang tabir untuk tujuan proses pemilihan pemenang. Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan untuk Penyertaan Layak yang diterima sepanjang Tempoh Promosi (cth., 12600 nombor siri & tolak (-) Penyertaan Pemenang Hadiah Utama, contoh 2, Penyertaan Pemenang Hadiah Pertama, contoh 12 dan Penyertaan Pemenang Hadiah Kedua, contoh 15) ÷ 10 = nombor bersiri menang, contohnya: 12600 - ( 2+12+15) ÷ 10 = 1257.1 =1257 (Nombor pengganda dalam hal ini ialah 1257)

Oleh itu, pemenang Hadiah Ketiga ialah Penyertaan nombor siri ke-1257 dan nombor siri berikutnya dengan penggandaan 1257. Contoh nombor yang menang adalah nombor siri 1257,2514,3771,5028,6285 dan seterusnya sehingga 10 nombor siri akan dipilih sebagai Pemenang.

Formula pembundaran akan dilakukan di mana nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke bawah ke nombor digit tunggal terdekat.

Seramai 10 PEMENANG akan dipilih untuk Hadiah Ketiga sepanjang Tempoh Promosi.

Pemenang yang terpilih berdasarkan kaedah pemilihan nombor siri akan dimaklumkan atau dihubungi melalui WhatsApp daripada nombor peraduan 013-6928219 untuk mendapatkan alamat penghantaran atau maklumat perbankan untuk tujuan pemberian hadiah. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa juga sebab.

Tarikh Tuntutan/Serahan Hadiah
 1. Hadiah akan diproses untuk dihantar kepada Pemenang dalam Tempoh 6 – 8 Minggu selepas tamat Tempoh Peraduan. Penghantaran hadiah terhad untuk alamat di Malaysia sahaja. Penganjur berhak untuk melanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini diatas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.
 2. Pemenang Hadiah Utama bersetuju untuk menuntut hadiah kemenangan di cawangan HABIB HQ beralamat di HABIB JEWELS SDN BHD, Lot 106, Lorong Mamanda 2, Ampang Point, 68000 Ampang, Selangor, dimana gambar penerimaan hadiah akan diambil dan akan disiarkan di laman sosial media Gardenia Bakeries (KL) Sdn Bhd.
 3. Pemenang Hadiah Pertama dan Kedua; satu surat tuntutan akan dihantar kepada pemenang, dan pemenang dikehendaki menuntut hadiah masing-masing dari cawangan HABIB yang telah ditetapkan.
 4. Pemenang Hadiah Ketiga akan diminta untuk menyediakan perkara berikut untuk tujuan penyampaian hadiah ketiga: 
  1. Nama bank di mana Pemenang mempunyai akaun bank aktif yang dikekalkan ("Akaun Bank Aktif").
  2. Nombor akaun dan butiran Akaun Bank Aktif; Dan
  3. Nama penuh Pemenang mengikut rekod Akaun Bank Aktif
   Kegagalan untuk memberikan butiran yang diperlukan untuk memenuhi hadiah akan mengakibatkan pelucutan hak keatas hadiah.
 5. Semua Hadiah PIN Tambah Nilai Touch ’n Go eWallet akan diproses untuk dihantar kepada pemenang melalui aplikasi WhatsApp. Penggunaan Touch 'n Go eWallet Reload PIN tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go; https://www.touchngo.com.my/policies/terms-conditions
 6. Hadiah mesti dituntut dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh pengumuman pemenang atau notis tuntutan hadiah, yang mana lebih awal, jika gagal akan menyebabkan pembatalan dan pelucutan hak Hadiah. Penganjur berhak untuk melanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini di atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.
 7. Penganjur tidak akan dipertanggungjawabkan diatas semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penangguhan, pembatalan, kelewatan atau perubahan atau pengubahsuaian kepada promosi atau hadiah atau disebabkan oleh keadaan lain yang tidak dijangka di luar kawalan Penganjur seperti gangguan kerajaan, kekecohan awam, rusuhan, perang, mogok, tindakan keganasan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tindakan keganasan, permusuhan, kecemasan kebangsaan, berlakunya sebarang wabak / wabak pandemik) dan untuk apa-apa tindakan atau keingkaran oleh mana-mana pembekal atau ‘vendor’ pihak ketiga.
 8. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang berlaku kepada Hadiah semasa proses penghantaran. Sebarang kos tambahan lain (iaitu, perbelanjaan perjalanan, kos pengangkutan, duti dan cukai) yang terlibat untuk menebus atau mengambil hadiah dan/atau hadiah gantian akan ditanggung oleh pemenang dengan kos mereka sendiri.
 9. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah yang dimenangi dengan hadiah lain yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Tiada alternatif tunai atau bayaran balik akan ditawarkan.
 10. Semua pemenang mesti, atas permintaan Penganjur, menyediakan dokumen pengenalan diri yang diminta serta Bukti Pembelian asal (dalam hardcopy) untuk pengesahan sebelum penghantaran hadiah. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen di atas dalam tempoh masa yang ditetapkan akan menyebabkan pelucutan hak pemenang dan pelucutan hak keatas hadiah.
Lain-lain

Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan Bukti Pembelian dan maklumat yang lengkap. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan Bukti Pembelian yang salah, tidak lengkap atau tidak jelas. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggari) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta intelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucutkan hak secara automatik.

Hadiah tidak boleh ditukar kepada wang tunai, ditukar dan dipindah milik.

Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Promosi ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen adalah tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:-

 1. Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan;
 2. Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Promosi ini;
 3. Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima atas apa-apa sebab dan
 4. Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau Penyertaan dalam Promosi ini secara langsung atau tidak langsung.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Promosi ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau agensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

Dengan menyertai Promosi ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk mengumpul, menyimpan dan memproses data butiran peribadi yang diberikan untuk tujuan Promosi ini dan menggunakan nama dan gambar tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Promosi ini dari semasa ke semasa.

Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Promosi ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

Pihak Penganjur berhak mengubah, membatal, menamatkan, menangguhkan atau menggantung Promosi ini dengan memberi notis terlebih dahulu dilaman https://www.gardenia.com.my/ dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa termasuk mengubah Tempoh Promosi, membuat penggantian hadiah, membatalkan atau menamatkan atau menggantung Promosi secara keseluruhan atau sebahagian. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan Peserta berterusan di dalam Promosi ini menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (sebagaimana yang diubah). Peserta tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur bagi sebarang kerugian yang dialami.

Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk memberi kebenaran kepada Gardenia Bakeries (KL) Sdn. Bhd. bagi tujuan pemprosesan dan juga tidak dihadkan kepada penggunaan data peribadi anda untuk aktiviti-aktiviti pemasaran berkenaan produk dan tawaran terbaru kami berserta sebarang tujuan pengemaskinian yang diperlukan oleh pihak kami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Notis Perlindungan Data Peribadi Gardenia Bakeries (KL) Sdn. Bhd. di laman web rasmi Gardenia: https://www.gardenia.com.my/ms/polisi-dan-privasi.

Untuk pertanyaan lanjut tentang promosi ini, sila hubungi Hotline 013-6928219, Isnin – Jumaat, 10 pagi – 5 petang kecuali cuti umum.